ANKA MRAK-TARITAŠ, dipl.ing.arh.
Zastupnica u Hrvatskom saboru

rođena 24. studenog 1959. u Bjelovaru
udana, suprug Zlatko, dipl. ing. građ., dvoje djece

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2012.-2015. ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja
 • prosinac 2011. do 16. studenoga 2012. – zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja
 • od 13. listopada 2005. – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – načelnik odjela u Upravi za prostorno uređenje
  – sudjelovanje u radu Povjerenstava za ocjenu studije o utjecaju na okoliš, glavninom kao zamjenik Predsjednika Povjerenstva
  – sudjelovanje u radu raznih radnih grupa, pri čemu se naročito ističe rad u Radnoj skupini za pripremu pregovora o izmjenama dvostranih međunarodnih ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Republikom Srbijom
 • 17. studeni 2003. – 12. srpanj 2005. – Gradski zavod za planiranje razvoja Grada Zagreba i zaštitu okoliša – pročelnica
 • 16. prosinac 1992. – 17. studeni 2003. – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  –  voditelj Odsjeka za koordinaciju nacionalnog, regionalnog i lokalnog planiranja u Zavodu za prostorno uređenje
  – savjetnik iz oblasti prostornog uređenja
 • 15. kolovoz 1984. – 15. prosinac 1992. – Općina Trnje
  –  pripravnik u Komitetu za urbanizam i graditeljstvo na poslovima iz oblasti prostornog planiranja, te potom rad na svim poslovima vezanim uz građenje, od izdavanja uvjeta uređenja prostora, preko izdavanja građevinskih dozvola, pa sve do obavljanja tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola
 • 1983.-1984. – rad u ‘Ina projektu’ na izradi glavnih projekata za Sveučilišnu bolnicu u Zagrebu i za ACI-jeve marine na Jadranu kao student servis

MEĐUNARODNO RADNO ISKUSTVO

 • 2008.-2010. – angažirana od Vlade Crne Gore na izradi regulative
 • 2006. – položila tečaj za učitelja o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš
 • 2002. – edukacija u Finskoj i Njemačkoj vezano uz odobrenja za građenje i zakonodavne okvire

OBRAZOVANJE

 • od 2008. doktorski studij na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ‘Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura’. Radni naslov teme: Analiza kvantifikacijskih pokazatelja planiranja turističkih zona unutar zaštićenog obalnog pojasa mora
 • 2000.-2002. poslijediplomski znanstveni studij na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ‘Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura’
 • 1978.-1983. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1974.-1978. opća gimnazija u Bjelovaru
 • 1966.-1974. osnovna škola u Bjelovaru

STRANI JEZICI

 • engleski jezik – završen V stupanj u Školi stranih jezika Varšavska

TEHNIČKE VJEŠTINE

 • završen seminar za primjenu računala MSDOS, Windows i Word for Windows u Otvorenom sveučilištu u Zagrebu
 • završen tečaj Autocad-a u IT Centru

STRUČNI I ZNANSTVENI RAD

 • razna savjetovanja vezana uz problematiku prostornog planiranja
 • sudjelovanja s radovima na Forumima o nekretninama koje organizira Hrvatska gospodarska komora
 • držanje predavanja iz oblasti prostornog uređenja na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu
 • brojni stručni radovi, među kojima se ističu članci:
  –  Sustav prostornog planiranja sa prikazom načina donošenja plana na primjeru Grada Zagreba, Dokumenti prostornog uređenja: Zakonodavni okvir prostornog planiranja unutar zaštićenog obalnog područja, Dokumenti prostornog uređenja: Principi i metodologija prostornog planiranja, Struktura dokumenata prostornog uređenja, Lokacijska dozvola-zakonodavni okviri.
  –  2010. časopis ‘Prostor’ – znanstveni članak: Uvjeti planiranja i prostorni pokazatelji uređenja turističkih područja Babin Kuk i Solaris.
  – 2008. časopis ‘Prostor’ – znanstveni članak: Urbanistički plan uređenja – Uloga i značenje na primjeru Grada Zagreba

HOBIJI

 • jedrenje, skijanje, kuhanje

Projekti iz ministarskog mandata

Legalizacija
Programi energetske obnove
Obnova poplavljenih područja
Najam nekretnina (POS najam)
Društveno poticana stanogradnja (POS)